Joakim Iversen

Jeg er utdannet lege fra Universitetet i Oslo og har drevet privat praksis fra 2014 med hovedfokus på slitenhet og særlig lavt stoffskifte. Jeg har holdt foredrag for Stoffskifteforbundet ved flere anledninger og på Stoffskiftedagen.