Linda Fjelddalen

Jeg er utdannet sykepleier med tilleggsutdannelse i ledelse, karriereveiledning og coaching.

Jeg har hatt ulike jobber og roller i helsevesenet. I 2015 begynte jeg som kursinstruktør i en tiltaksbedrift og jobber med mennesker som opplever stress, angst, depresjon, diagnoser og noe rus. I dag kombinerer disse to jobbene.

De to siste årene har jeg studert hvordan tanker og følelser påvirker oss. En forståelse av hvordan sinnet vårt fungerer.

Jeg er en person som er opptatt av livsmestring og endring. Jeg ønsker å hjelpe mennesker til å få troen på seg selv og til å ha det bra uavhengig av hva de lever i.

Jeg har selv opplevd sykdom i livet mitt og i nære relasjoner. Jeg har selv opplevd livets svingninger og potensialet som ligger i bevissthet. Livet kan være fint selv om dagene er vanskelige.