Tor Strømsnes

Endring i praksis

For 10 år siden kom jeg til et punkt i livet der noe måtte skje. Stress og misnøye preget arbeidsdagen. Helsa var tilsynelatende bra, men med begynnende symptomer på forfall. Det ble starten på en livslang endringsprosess. Med ny utdanning innen muskelterapi, kosthold og bevegelseslære har det blitt 7 år med klinikkarbeid og helsecoaching. Etter hvert har interessen gått mot hva som gjør forskjeller på oss. Hvorfor får noen så gode resultater på helsen, mens andre sliter? Det var en av mine motivasjonsfaktorer bak oppstarten av Senter for livsstilmedisin.
Jeg søker alltid etter en enkelhet i undervisningen. Der kompliserte tema kan gjøres om til enkle verktøy i det daglige. Det er i enkelheten vi finner løsningene, det som er praktisk gjennomførbart. I det ligger også å se en helhet på hva som er årsaker og hva som bare er symptomer.